חניונים באזור בית הספר

חניון בית הלל 19

מחיר: 30 ש"ח ללא הגבלת זמן

     

 

חניון בית שמאי 11

מחיר: 30 ש"ח ללא הגבלת זמן

      


חניון גרשון 25

מחיר: 30 ש"ח ללא הגבלת זמן


       


חניון גרשון 22

מחיר: 30 ש"ח ללא הגבלת זמן


      

 

חניון הנצי"ב 36

מחיר: 30 ש"ח ללא הגבלת זמן


      

חניון קניון עזריאלי

מחיר שעה ראשונה או חלק ממנה - 15 ש"ח
מחיר שעה שניה ושלישית, כל רבע שעה - 3 ש"ח
מחיר שעה רביעית וחמישית, כל רבע שעה - 5 ש"ח
מחיר יום שלם - 100 ש"ח